Đối với chúng tôi, chính sách hoàn tiền sẽ được thực hiện như sau:

  • Chúng tôi không đáp ứng về thời hạn như đã ký kết trong hợp đồng thiết kế website
  • Không đáp ứng về giao diện, domain hoặc hosting mà quý khách hàng đã yêu cầu như trong hợp đồng.
  • Không tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của khách hàng ( bán thông tin khách hàng cho bên thứ 3 )
  • Website bị dính mã độc, hoặc bị DDOS mà không chịu xử lý hoặc khắc phục trong thời gian sớm nhất